searchsearch

www.hkeasychat.com

[歷史 兩晉隋唐]原創 被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ... - 歷史討論區

登入     註冊[歷史 兩晉隋唐]原創 被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...

77805537尺發表於 2020-6-1 20:52:49
#兩晉隋唐 #司馬炎 #楊廣 #李世民 #楊貴妃 #history
原標題:被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明係唐朝嘅開國功臣,卻成la奸佞小人
                          張士貴何許人也?
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
如果看過“薛仁貴”係列演義小說影視劇嘅朋友應該唔會陌生,妥妥嘅反派之一。
比如喺早年電視劇《薛仁貴傳奇》中,作為大唐先鋒官嘅張士貴就係一個典型嘅“卑鄙小人”。處處打壓初出茅廬嘅薛仁貴,搶奪他嘅功勞,事情敗露之後,居然還敢謀反,帶著大軍攻打長安。最終被薛仁貴所擒。
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
這些都係《薛仁貴征東》、《隋唐演義》等小說演義編撰而來。所以民間嘅張士貴就成la一個陷害忠良,卑鄙無恥嘅小人,奸臣;並同秦檜、趙高、嚴嵩並列為中國曆史上四大奸臣。
然而,這一切並唔屬實,隻係小說演義嘅故意抹黑。曆史上真實嘅張士貴乃係一代名將,李唐王朝嘅大功臣,一生戰功赫赫,絕唔係乜嘢奸佞小人。
張士貴本名忽峍,自幼學武,“善騎射,臂力過人”,一手射無虛發嘅好箭術唔輸三箭定天山嘅薛仁貴。
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
                           
                                                                                                            
                            憑借著一身武藝,張士貴喺隋末亂世中開始嶄露頭角,當時嘅王世充、李密等人都有意拉攏他。而他最終率領義軍投奔la李淵,為李唐效力。
他先隨太子李建成東征,連敗王世充同李密,戰功顯赫。而後西邊薛舉父子作亂,張士貴又被調入秦王李世民麾下,幫助其消滅la我薛舉勢力。後來他又跟著李世民喺河南一代東征西討,平王世充、滅竇建德,為大唐開疆拓土,立下la赫赫戰功。
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
張士貴係一員猛將,其喺李世民麾下多係擔任先鋒將嘅角色,每每出征,都係其打頭陣,衝鋒喺前。而張士貴也因“以為眾軍之最”,被拜為虢州刺史。而後他又隨李世民出征河北,平定劉黑闥,並稱為唐軍取勝嘅關鍵因素。
總嘅來說,喺唐王朝一統天下嘅過程中,張士貴扮演la十分重要嘅角色,出場率極高,戰功卓著。乃係唐王朝嘅開國元勳。
更重要嘅係,而喺這個過程中,張士貴也逐漸成為la李世民嘅心腹將領,被拜為天策府嘅驃騎將軍。
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
因為這層關係,喺之後嘅玄武門之變中,張士貴堅定嘅站喺la李世民這一邊,成為la這一事件嘅主要參同者。
  “六月四日,太宗率長孫無忌、尉遲敬德、房玄齡、杜如晦、宇文士及、高士廉、侯君集、程知節、秦叔寶、段誌玄、屈突通、張士貴等於玄武門誅之。”(《舊唐書·太宗本紀》)
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
嗰麼作為玄武門功臣,李世民自然係唔會虧待,其喺登基之後,便封其為“玄武門長上”,這個官看似唔大,卻十分重要,相當於禁衛軍統領,負責皇帝嘅安全。後來他又轉“右屯衛將軍,還委北軍之任。”,這同樣係負責皇帝安全嘅重任。
  “唐代曆次中央政治革命之成敗,悉決於玄武門即宮城北門軍事之勝負,而北軍統治之權實即中央政府之所寄托也。”(《唐代政治史論述稿》)
由此可見,唐太宗對其有多信任。
而喺唐太宗親征高麗,也就係演義中薛仁貴出道嘅嗰場戰爭中,張士貴以遼東道行軍總管之職隨同出征,薛仁貴也確實係喺其帳下當職。並喺安市會戰中以白衣小將嘅裝扮出場,大殺四方,為唐太宗所賞識。
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
唔過同演義唔同嘅係,後來李世民文張士貴白袍小將係誰,張士貴係如實回答la嘅,薛仁貴也所以開始自己嘅仕途。至於乜嘢隱瞞,造反嘅事,嗰都係虛構。唐太宗班師回朝後,論功行賞,張士貴乃係首功,被拜為冠軍大將軍。
此後,張士貴還出征平定過雅、邛、眉三州民眾起義,並所以被李世民拜為金紫光祿大夫,還出任la揚州都督府長史一職,相當於副都督。可別小看la這個官職,喺唐朝區劃中揚州可係上州,其都督一職權力巨大,可管轄數州之地,其職位一般得皇子或者宰相才能擔任。當時嘅揚州都督就係宰相長孫無忌。
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
而此人雖係行伍出身,治理民生也有一套,揚州都督轄區喺其治下“市獄晏而無擾,水火賤而盈儲”,可謂係政績頗豐啊,這係十分難得嘅。
公元657年,張士貴跟隨唐高宗東巡洛陽,病逝途中,終年72歲!唐高宗以高規格葬之,並贈輔國大將軍,賜諡號“襄”,陪葬太宗於昭陵。
縱觀張士貴一生,戎馬四十載,曆經李淵、李世民、李治三朝,戰功顯赫,評價極高,絕唔係乜嘢奸佞之臣。
[歷史 兩晉隋唐]原創
      被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ...
大家可唔要被演義小說給誤導。
事實上,類似嘅例子還有好多。比如同張士貴同時代嘅李道宗,人家明明係李世民嘅好弟弟,大唐一代名將,同李勣齊名嘅名將。結果喺演義小說裏麵卻成為la陷害薛仁貴,謀朝篡位嘅大反派,黑得唔輕。
還有楊家將裏麵得潘美也係,明明係一代開國名將,結果卻被塑造成la奸佞小人,簡直毀三觀。
所以,大家還係多看看曆史。
            
               
未廣東話化嘅原文轉自:https://www.sohu.com/a/398964190_120349010 @SOHU
呢篇文章嘅作者:白話曆史君                             @SOHU

相關內容:
上一篇:[歷史 夏商西周]原創 為什麼說“盤庚遷殷”奠定了商朝最後兩百年嘅繁榮? ...
下一篇:[歷史 春秋戰國]原創 商鞅變法後,竟然為中國埋下了一個千年隱患,結果禍 ...

更多帖子推薦

歷史討論區最新帖子快速翻頁:
234567891011121314151617

歷史討論區

[歷史 兩晉隋唐]原創 被抹黑嘅曆史名將張士貴,明明是唐朝嘅開國功臣,卻 ... -END- 

香港交友討論區hkeasychat - 香港社交論壇forum本交友論壇採用forum形式運作,會員所講所post交友話題、發起的交友活動與本交友網立場無關 本頁面任何內容(包括但不限於:『留言、文章』)不代表廣告商同意立場及觀點,本頁面可能出現間接宣傳。hkeasychat旗下討論區業務集團之一 - hkeasychat 香港交友討論區 聯絡我們