searchsearch

www.hkeasychat.com

[歷史 清史民國]原創 佢是陳賡帳下第一猛將,結婚時,卻兩天唔敢進洞房 ... - 歷史討論區

登入     註冊[歷史 清史民國]原創 佢是陳賡帳下第一猛將,結婚時,卻兩天唔敢進洞房 ...

77805537尺發表於 2020-6-1 20:53:28
#清史民國 #毛澤東 #慈禧 #蔣介石 #袁世凱 #history
原標題:他係陳賡帳下第一猛將,結婚時,卻兩天唔敢進洞房
                          陳賡係我軍數得著嘅名將,所謂“強將手下無弱兵”,喺陳賡帳下,就有“四大猛將”,分別係周希漢、李成芳、陳康、查玉升。
今天我們要說嘅,就係第一猛將周希漢。
為乜嘢說周希漢係第一猛將?來看看他嘅戰績就明白la。
[歷史 清史民國]原創
      佢是陳賡帳下第一猛將,結婚時,卻兩天唔敢進洞房 ...
自古英雄出少年,14歲嘅周希漢就參加la著名嘅黃麻起義,開始走上la革命嘅道路。
1940年,27歲嘅周希漢已經係太嶽軍區參謀長,喺抗日戰爭中,多次破壞日軍嘅掃蕩,周希漢嘅名字也讓日軍聞風喪膽。當時,喺太嶽軍區流傳著咁樣嘅歌謠:“小日本,你聽清,太嶽山上有陳賡。小日本,你別搗蛋,讓你碰上周希漢!”
喺百團大戰中,日軍出動精銳部隊,攻勢凶猛,八路軍喺羊兒嶺同日軍激戰半小時,主陣地失守,劉伯承正愁無兵可調嘅緊急關頭,周希漢率兵趕來,同日軍展開激烈嘅戰鬥,才守住la陣地。此戰後,周希漢就有la一個綽號,叫“軍中趙子龍”。
到la解放戰爭中,周希漢更係勇猛無敵,共活捉國民黨軍官64名,其中中將就有7名,俘獲嘅敵軍校尉軍官同匪兵,更係唔計其數。
周希漢打仗得心應手,係一位常勝將軍,但係喺兒女情感這一方麵,卻一點都唔喺行。
[歷史 清史民國]原創
      佢是陳賡帳下第一猛將,結婚時,卻兩天唔敢進洞房 ...
                           
                                                                                                            
                            周希漢嘅父親周祁耀,曾經為周希漢物色過對象,女方姓鄭,比周希漢大兩歲。周祁耀選la個好時辰,讓周希漢同鄭家之女成親,周希漢“聽憑”父親嘅安排,就假意同鄭家之女拜la堂。
等到夜深人靜嘅時候,周希漢就逃跑la,跑回去繼續當紅軍,這一段感情也就唔lala之la。
周希漢快30歲嘅時候還冇成家,他嘅婚姻問題也引起la大家嘅關注,陳賡、李成芳都喺為周希漢嘅婚姻大事操心。
後來,李成芳嘅夫人李平給周希漢介紹la喺太嶽行署當秘書嘅周璿,但係,兩個人嘅感情唔溫唔火,這可讓陳賡著急la。
陳賡跟周希漢說:“老周啊,周璿可係咱們太嶽地區有名嘅一朵花,你要係唔抓緊,人哋可就搶去la!”周希漢這才有la一點緊迫感,去找周璿談話。
周璿當時才17歲,雖然她心裏好敬仰周希漢,但係也沒諗過要早早嫁人,就對周希漢說,等他打完這一仗回來再考慮吧。
陳賡明白這件事情後,更加著急la,對周希漢說:“快30嘅參謀長還打光棍,我看你們立馬舉行婚禮就行!”
陳賡立即吩咐下去,讓大家馬上行動起來,準備周希漢同周璿嘅婚禮。
[歷史 清史民國]原創
      佢是陳賡帳下第一猛將,結婚時,卻兩天唔敢進洞房 ...周希漢夫婦
周璿明白後,找到陳賡,解釋說:“我並冇說周希漢回來就一定同他結婚,我嘅意思係再考慮考慮。”陳賡聽後,大笑著說:“回來再考慮唔就係考慮結婚嗎?沒乜嘢兩樣!”
周璿無話可說,就走la,陳賡還以為周璿係答應la。
可係,喺進洞房嘅時候,周璿實喺忍唔住,哭la起來,把周希漢弄得手足無措,完全唔明白該點樣做,隻好離開la房間,跟戰友們擠la一晚上。
到la第二天晚上,周璿還係哭,周希漢隻好對周璿說:“我對唔起你,你要係唔願意,我可以把你送回去,咱們做唔成夫妻還可以做同誌。”說完,周希漢就離開la房間。
其實,這時候周璿已經接受la周希漢,打算同周希漢好好過日子,但沒諗到到la第三天晚上,周希漢沒來周璿嘅房間,天亮就出發打仗去la,周璿一氣之下就走la。
等周希漢打仗回來,親自去接周璿回家,周璿這才消la氣,兩個人才正式住喺la一起。
            
               
未廣東話化嘅原文轉自:https://www.sohu.com/a/399060874_100148674 @SOHU
呢篇文章嘅作者:舊聞新知2018                             @SOHU

相關內容:
上一篇:[歷史 夏商西周]原創 成湯伐桀:呢是上古時期,諸侯推翻君王嘅暴力革命 ...
下一篇:[歷史 兩晉隋唐]唐太宗李世民書法《江叔帖》四種

更多帖子推薦

歷史討論區最新帖子快速翻頁:
234567891011121314151617

歷史討論區

[歷史 清史民國]原創 佢是陳賡帳下第一猛將,結婚時,卻兩天唔敢進洞房 ... -END- 

香港交友討論區hkeasychat - 香港社交論壇forum本交友論壇採用forum形式運作,會員所講所post交友話題、發起的交友活動與本交友網立場無關 本頁面任何內容(包括但不限於:『留言、文章』)不代表廣告商同意立場及觀點,本頁面可能出現間接宣傳。hkeasychat旗下討論區業務集團之一 - hkeasychat 香港交友討論區 聯絡我們