searchsearch

www.hkeasychat.com

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ... - 潮流服裝衣著

登入     註冊[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

77805537尺發表於 2019-12-3 23:38:35
#荷爾蒙 #情感 #尤物 #性感
原標題:當初因家暴撕得嗰麼狠,現喺竟然複合la?
                          
--本文原發自今日頭條【高能E蓓子】--

12月1日,“李陽疑似複婚”一直掛喺熱搜上。
原來,11月28日,李陽前妻李金發長文稱原諒la李陽。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

值得一提嘅係,她說嘅係“我將永遠愛我嘅丈夫”,“我原諒la我嘅丈夫”,唔係前夫,係丈夫!
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

所以,這係說明兩人已經複婚la嗎?
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

                           
                                                                                                            
                            消息出來後,迅速引起網友嘅熱議。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

要明白,兩人當初嘅離婚,可係轟動一時。李陽用他嘅拳頭,將自己多年樹立嘅形象毀之一旦。
家暴事件發生前,李陽係一個頗為勵誌嘅教育者形象。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

雖然成年後他因為《瘋狂英語》紅遍大江南北,但小時候嘅他卻係一個內向嘅孩子,見到生人就躲起來。他害羞到一些去他家做客幾次嘅人,都唔明白他嘅存喺。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

李陽中學嘅學習並唔係好理諗,高一第一學期就有五門功課唔及格,高三期間甚至萌生過退學嘅念頭。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

1986年,李陽自新疆實驗中學勉強考入蘭州大學工程力學係。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

但入學後他依舊無心向學,最差嘅時候居然有13門功課唔及格。直到爸爸家書嘅到來,他才幡然醒悟。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

考慮再三後,他選擇以英語作為自己嘅突破口。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

但他嘅英語成績十分差,為la徹底改變英語學習失敗嘅窘況,他嚐試la多種方法。最後,他摒棄la偏重語法訓練同閱讀訓練嘅傳統,另辟蹊徑,從口語突破,並獨創性將考試題變成la朗朗上口嘅句子再脫口而出。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

經過四個月嘅艱苦努力,李陽喺1988年大學英語四級考試中一舉獲得全校第二名嘅優異成績。他還改變la自己內向嘅性格,總結出自己獨特英語教學法。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

畢業後,李陽曾去廣州麵試最終失敗,他被安排到西北電子設備研究所工作,但對英語一直冇放棄。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

1992年,李陽因出色嘅英語水平被調入廣東人民廣播電台英文台,並擔任新聞播音員“TALKSHOW”節目主持人,同時主持廣州電視台嘅英語新聞節目。這個工作,也讓李陽擁有唔少粉絲。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

1994年,李陽辭去喺廣東電台嘅工作,創辦李陽·克立茲國際英語推廣工作室,開始全國巡講,《瘋狂英語》也隨之席卷全國。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

他嘅《瘋狂英語》,也受到la許多學生嘅喜愛。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

從內向嘅英語學渣變成英語學霸,李陽實現la學渣嘅逆襲。他成功教育者嘅形象,也係深入人心。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

喺家暴事件曝光前,他還係跨國恩愛明星家庭嘅代表之一,可謂愛情事業兩得意。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

誰會諗到,幸福嘅表象下,係一個充滿暴力嘅底子。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

2011年8月底,李陽妻子李金(Kim)突然喺微博上曝光李陽對她實施家庭暴力,並公布la相關照片。從照片看,她嘅額頭已經被打到起包。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...
隨後,李金(Kim)曬出多張家暴證據,基本上李陽家暴事實板上釘釘。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

更讓人沒諗到嘅係,李陽竟然係當著孩子嘅麵毆打妻子。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

李金(Kim)接受采訪時,曾含淚說著孩子哭著攔住爸爸嘅情景。她還爆料喺孕期時,也曾遭到李陽嘅家暴。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

因為目睹爸爸打媽媽嘅過程,李陽3歲嘅女兒產生la心理陰影,長期失眠。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

家暴事件出來後,李陽形象一落千丈,雙方也打起la離婚官司。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

喺打離婚官司期間,李陽甚至還對外公開宣稱,這場跨國婚姻唔過係一種“家庭教育實驗”,而三個女兒都係中美文化教育嘅“實驗品”。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

法院認定李陽家庭暴力行為成立,準予李陽同妻子李金離婚,李陽向李金支付精神損害撫慰金5萬元、財產折價款1200萬元。而李陽拒付,還反告李金家暴,並爆出李金嘅婚史同收入。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

唔過李陽嘅反訴前妻家暴,也遭到la李金律師嘅反擊。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

最終,他還係撤銷la家暴上訴。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

本以為事情已經結束,9月時,李陽又因為發信息謾罵李金上la新聞。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

而李金,對李陽嘅控訴也係從未停歇。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

後來,兩人還再度因為贍養費係否給足嘅問題再度互撕。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

這還唔算,李陽喺坐客某節目時,雖然承認自己家暴嘅事實,但對自己嘅家暴行為完全冇乜嘢悔改之意。他還說到自己家暴嘅過程,表示自己冇乜嘢錯,都係妻子嘅問題。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

他嘅言論徹底激怒la金星,金星直接罵他齷齪。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

李陽還辯解自己已經比美國嘅一些男子好多la,冇鬧出人命。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

看到李陽咁樣嘅言語同舉動,金星氣嘅當場說髒話表示“李陽,你作為教育家,你太愛自己la,你太自私la,你嘅婚姻就係一個畸形嘅出發點,而你現喺還道貌岸然,你唔配作為一個丈夫,我恨死你這個樣子la。”
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

金星痛罵李陽後,還引發la專家對家暴係唔係大問題嘅討論。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

而李金經過這場家暴引起嘅婚變後,積極投身於各種公益事業。其中,家暴問題也係她關注嘅焦點。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

本以為兩個人撕得嗰麼難看後,會老死唔相往來。沒諗到這幾天,讓人震驚嘅一幕出現la。
11月28日,李陽前妻李金發長文稱原諒la李陽,於係就出現la開頭嘅一幕。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

文章好長,重點如下:
末la,她還放上la同李陽嘅合照,以及李陽同三個孩子嘅合影。從照片看,一家人同同睦睦,歲月靜好。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...
有網友發聲勸李金。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

李金還以受害者嘅感覺同自己這些年嘅經曆進行la回應,大意係網友唔係受害者,無法理解受害者嘅真正處境,而她個人唔接受家庭暴力,但依舊會為愛而選擇原諒。
[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ...

當初撕得嗰麼狠,現喺又為愛原諒一片祥同,所以,她們這係複合la嗎?
提問:如果你被另一半家暴la,你會選擇原諒嗎?
            
               
未廣東話化嘅原文轉自:https://www.sohu.com/a/357962842_554568 @SOHU
呢篇文章嘅作者:高能E蓓子 @SOHU

相關內容:
上一篇:[時尚 荷爾蒙資訊]張靚穎:愛情沒了就是沒了,永遠唔會變成親情 ...
下一篇:分享21套減齡穿搭,不被穿什麼而困擾,看上去瞬間顯年輕

更多帖子推薦

潮流服裝衣著討論區最新帖子快速翻頁:
234567891011121314151617

潮流服裝衣著

[時尚 荷爾蒙資訊]當初因家暴撕得果麼狠,現喺竟然複合了? ... -END- 

香港交友討論區hkeasychat - 香港社交論壇forum本交友論壇採用forum形式運作,會員所講所post交友話題、發起的交友活動與本交友網立場無關 本頁面任何內容(包括但不限於:『留言、文章』)不代表廣告商同意立場及觀點,本頁面可能出現間接宣傳。hkeasychat旗下討論區業務集團之一 - hkeasychat 香港交友討論區 聯絡我們